LevveL Utveckling AB

LevveL brinner för att utveckla organisationer och individer till dess fulla potential. En förutsättning för att lyckas med ett förändringsarbete är att skapa en god och trygg arbetsmiljö som borgar för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Om oss

Efter över 25 år i yrkeslivet har LevveL Utveckling AB erfarenhet och stor vana av att driva och leda medarbetare, team och ledningsgrupper i förändringsarbete och att utveckla strategier, processer samt att hålla utbildningar inom olika typer av organisationer. 


Fokusområden är arbetsmiljö och säkerhet, HR, social hållbarhet, miljö och ISO 9001/14001/45001.


Tina Hernnäs, grundare, vd och konsult


LevveL Utveckling AB är godkänd som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har därmed möjlighet att få delfinansiering för kostnader för arbetsmiljöutbildning från LevveL Utveckling AB.


Exempel på tjänster

Arbetsmiljö och HR


 • Framtagande och implementering av strategier, policy, mål, nyckeltal och handlingsplaner på såväl strategisk som operativ nivå.
 • Utbildningar, grundorsaksutredningar, riskanalyser.
 • Hantering av tillsyns- och inspektionsmeddelanden, 66a och skyddsombudsstopp från Arbetsmiljöverket.
 • Tolkning av lagkrav omsatta till praktiska arbetssätt.
 • Implementering och utveckling av incidenthantering. 
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Stress.
 • Nulägesanalyser med handlingsplaner.

ISO 9001/14001/45001


 • Bygga ledningssystem från grunden fram till certifierng.
 • Utveckling och förenkling av befintliga system mot större nytta.
 • Utbildningar inom området.
 • Interna revisioner. 
 • Gap-analyser.
 • Lägga grunden för att vara lyckosam genom att skapa hög förståelse och delaktighet från verksamheten.
 • Skapa nytta för genom att hitta praktiska tillämpningar av standardenas krav.

Omdömen

Lisa Lerner Larsson, Anläggningschef Produktion Stockholm Exergi

”Tina, Du har med din värme, dina sunda värderingar och din kunskap lyft vårt safety-arbete.” 

Svar på ett föreläggande från Arbetsmiljöverket

"Ett fantastiskt, professionellt och gediget arbete har genomförts. Ni får höga vitsord från oss. Det är ett utmärkt exempel på hur ett partsamarbete tillsammans med experthjälp ska genomföras. Skyddsombuden svarade "ja" på AVs samtliga ställda frågor om de varit med i processen och om de står bakom det inlämnade svaret"

Anna Leander, Head of HR&Sustainability Stockholm Exergi

”Stockholm Exergi arbetar säkert eller inte alls. Och månar om varandra. Tina, detta har du med dig hela tiden, i precis allt du gör” 

Amina Berg Wadsten, då HR-direktör på Arriva Sverige AB, nu HR-direktör på SOS Alarm

”Du har en förmåga att tänka analytiskt och visa på hur man kan arbeta med arbetsmiljö utifrån ett för verksamheten tydligt och praktiskt sätt. Du har lyckats bli en naturlig del av driften där du skapat processer, samarbetsforum, utbildat ledare och medarbetare. Dina yttranden och samarbete gentemot bl a Arbetsmiljöverket borde belönas med en stjärna för här har du åstadkommit mer kvalitativa yttranden än som är vanligt inom branschen. Lovord har också kommit från arbetsgivare- och branschorganisationerna”

Kontakta oss